Terapia par

Prowadzę terapię partnerską małżeństw i związków nieformalnych, także jednopłciowych.

Pracuję również z rodzicami młodzieży lub młodych dorosłych nadużywających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych od internetu / gier komputerowych.

Jak przebiega terapia partnerska?

Każdy związek partnerski zmienia się na przestrzeni czasu, rozwija, umacnia, ale także przechodzi przez konflikty i sytuacje kryzysowe. Kiedy sytuacja pomiędzy partnerami staje się na przestrzeni dłuższego czasu napięta, kiedy nie daje się osiągnąć porozumienia, wypracować metod poradzenia sobie z kryzysem, związek zamiast być płaszczyzną oparcia i bezpieczeństwa staje się nierzadko obciążeniem i źródłem stresu. Wtedy warto sięgnąć po pomoc terapeutyczną, która da szansę parze na wypracowanie metod efektywnej komunikacji i poradzenie sobie z nieporozumieniami.

Terapia partnerska pozwala także zrozumieć, jakie obciążenia z przeszłości obojga partnerów utrudniają im budowanie szczęśliwej relacji, co przeszkadza ich bliskości, jakie podświadome oczekiwania i role na siebie rzutują.Terapia partnerska najczęściej odbywa się w rytmie spotkań dwutygodniowych, trwających 90 min. Długość procesu terapii jest sprawą indywidualną, uwarunkowaną potrzebami danej pary.