Terapia małżeńska

Terapia małżeńska i par adresowana jest zarówno do par, które przeżywają aktualnie kryzys w swoim związku, jak i takich, które borykają się z innymi, specyficznymi dla ich relacji trudnościami.

Jakie sytuacje sprowadzają najczęściej pary na terapię małżeńską? Są to między innymi :

 • aktualny ostry kryzys, np. sytuacja zdrady czy silnego nieporozumienia wokół jakiegoś problemu

 • przewlekłe, długotrwałe kłótnie i konflikty

 • zmiana w życiu pary (miejsca zamieszkania, pracy, narodziny dziecka, zmiana sytuacji rodzinnej, itp.)

 • początkowa faza związku i trudności z tzw. „docieraniem się” partnerów

 • wątpliwości dotyczące chęci bycia dalej razem, rozważanie rozstania choćby przez jedną ze stron

 • uczucie emocjonalnego wyczerpania w związku, stagnacji

 • osłabienie więzi między partnerami

 • problemy w sferze intymnej

 • problem przemocy, agresji, uzależnienia w związku

 • choroba, strata, żałoba w rodzinie

 • chęć polepszenia swojej relacji

 • problemy lub różnice zdań związane z dziećmi na różnych etapach rozwoju rodziny, także w momencie „pustoszejącego gniazda”

Terapia małżeńska ma pozwolić znaleźć i zrozumieć przyczyny problemów, z którymi zmaga się para i pracować nad polepszeniem relacji i znalezieniem nowych dla małżonków sposobów na tworzenie satysfakcjonującego związku. Ważnym obszarem pracy w terapii małżeńskiej jest wzajemna komunikacja partnerów, ale także zrozumienie tego, co dana para wnosi do związku z przeszłości (własnego dzieciństwa, poprzednich związków), a także jakie nadaje znaczenie temu, co dzieje się na co dzień pomiędzy nimi. Celem terapii małżeńskiej jest przezwyciężenie aktualnego kryzysu ale terapia ma również pomóc partnerom w znalezieniu narzędzi i sposobów radzenia sobie z trudnościami, które przywrócą im komfort bycia w tym związku i możliwość czerpania oparcia i satysfakcji z relacji.

Jak długo trwa terapia małżeńska? Sesje terapeutyczne najczęściej trwają 90 minut i odbywają się regularnie, według indywidualnych potrzeb danej pary. Długość terapii jest zależna od tematów, nad którymi para chce pracować, od tego, jakie stawia przed sobą cele. Z reguły jest to kilka lub kilkanaście spotkań, oczywiście jest też możliwe podjęcie przez małżeństwo i psychoterapeutę decyzji o dłuższym procesie pracy terapeutycznej.

Czy na terapię małżeńską można zgłosić się w innych sytuacjach? Zdecydowanie tak!

Jest to dobra forma pracy psychoterapeutycznej dla pary, która nie przeżywa kryzysu, ale po prostu chce polepszyć swoją relację, wzajemnie porozumienie, zrozumieć, co wnosi do swojego związku, w jakim kierunku chce go rozwijać. Każdy ważny moment w życiu rodziny, związany z jej rozwojem i naturalnymi zmianami (oczekiwanie na dziecko, przeprowadzka, zmiana sytuacji zawodowej, przejście na emeryturę itp.), który może nieść ze sobą potencjalne trudności, jest dobry na pracę nad wzmacnianiem i ulepszaniem relacji partnerskiej.

Zdarza się także, że do terapeuty zgłaszają się pary, które podjęły już ostateczną decyzję o rozstaniu, bądź nawet rozstały się jakiś czas temu, a chcą poradzić sobie z emocjami, jakie nadal towarzyszą temu wydarzeniu w ich życiu. Często ma to związek z sytuacją porozwodową, kiedy w rodzinie są małoletnie dzieci i rodzice chcą wypracować optymalne sposoby porozumienia rodzicielskiego. Takie sytuacje również kwalifikują się do podjęcia terapii i wspólnej pracy nad bezpiecznym sposobem na poradzenie sobie z tak trudnym i kryzysowym momentem w życiu.

Terapia małżeńska w Warszawie cieszy się coraz większym zainteresowaniem par. Nie jest to kwestia mody, ale wzrastającej świadomości swoich potrzeb i dojrzałego podejścia do borykania się z nieuchronnymi trudnościami, jakie niesie nam życie codzienne, które można i warto pokonywać w dobrej relacji z najbliższą osobą.