Terapia indywidualna

Pomagam osobom przeżywającym kryzys osobisty, rodzinny czy w bliskich relacjach, mającym poczucie zagubienia, zmagającym się z depresją, problemami z samooceną, wyrażaniem czy kontrolowaniem emocji.

Wspieram psychologicznie osoby doznające przemocy, rozwodzące się, znajdujące się w trudnym położeniu, doświadczające trudności ze stanowieniem i ochroną swoich granic. Obszarem mojej pracy terapeutycznej są również problemy związane z płodnością, odnajdywanie się w nowych rolach rodzicielskich. Mam bogate i zróżnicowane doświadczenie w obszarze pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami i bliskimi. Prowadzę terapię indywidualną Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób współuzależnionych i uzależnionych.

Jak przebiega terapia indywidualna?

Terapia zaczyna się od konsultacji psychologicznej, trwającej 60 minut, pozwalającej klientowi i psychoterapeucie zapoznać się i porozmawiać o problemach, z jakimi zgłasza się dana osoba. Klient i psychoterapeuta podejmują decyzję, jak będzie wyglądała forma kolejnych spotkań terapeutycznych. Terapia to regularne spotkania z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu. Terapia może mieć formę krótkoterminowej lub długoterminowej. Terapia krótkoterminowa to z reguły kilkanaście spotkań z jasno określonym celem pracy. Terapia długoterminowa najczęściej trwa od roku do 2-3 lat i polega na pogłębionej pracy psychoterapeutycznej.