Recenzje

Zapraszam do zapoznania się z recenzjami książek, które uważam za wartościowe i warte uwagi.

Nie z miłości

Tytuł: „Nie z miłości”

Autor: Jasper Juul

Jasper Juul od kilku lat jest bardzo popularnym w Polsce autorem poradników dla rodziców.
Książkę o sztuce mądrego mówienia „nie” i stawiania jasnych i bezpiecznych granic dzieciom polecam zwłaszcza młodym rodzicom, choć znajdą się w niej rozdziały także na temat relacji ze starszymi dziećmi. Książka jest klarowna, autor używa czytelnych przykładów, odnosi się do praktyki dnia codziennego. Myślę, że jeśli ktoś ma problemy z konsekwencją, odmawianiem, na pewno lektura tej książki pomoże mu przemyśleć swoje trudności i dokonać zmian.

Dla kogo: dla rodziców i pedagogów

Bajki rozebrane

Tytuł: Bajki rozebrane

Autor: Katarzyna Miller, Tatiana Cichocka

Psychoterapeutka i dziennikarka rozmawiają o baśniach, jakie pamiętamy z naszego dzieciństwa i odczytują ich znaczenia na nowo. Książka jest bardzo przyjemną i ciekawą lekturą, pozwalającą posmakować trochę psychologii, sporej dawki rozważań dotyczących społeczeństwa i procesu wychowywania dzieci oraz kształtowania się ich psychiki. Autorki swobodnie żeglują poprzez dywagacje, skojarzenia, kolejne wątki, tworząc barwną, ciekawą, inspirującą opowieść, pozwalającą na nowo spojrzeć na baśnie, zrozumieć ich ukryte przesłania, zastanowić się nad bogatymi znaczeniami i szukać własnych skojarzeń. Książka napisana jest w formie żywego dialogu, niemal potocznym językiem, co jest jej dużym atutem.

Dla kogo: dla miłośników baśni

Trudna nadzieja

Tytuł: Trudna nadzieja

Autor: Anna Dodziuk

Krótka, przystępna i bardzo treściwa pozycja na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia. Jasno i zrozumiale przedstawia oblicze choroby alkoholowej, główne objawy uzależnienia i to, dlaczego tak trudno jest nakłonić alkoholika do leczenia. Prezentuje założenia terapii uzależnień a także pułapek na drodze leczenia. Motywuje osoby współuzależnione do podjęcia walki o siebie i konstruktywnej zmiany zachowań.

Dla kogo: dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu, dla terapeutów uzależnień

Para z dzieckiem

Tytuł: Para z dzieckiem

Autor: Zofia Milska – Wrzosińska

Książka ta powstała jako owoc publikacji listów czytelników i tekstów autorki w pismach „Dziecko” i „Wysokie obcasy”. Znana psychoterapeutka opisuje zmiany, jakie zachodzą w rodzinie, kiedy pojawia się w niej dziecko i trudności, jakie z tego wynikają. Odnosząc się do konkretnych próśb o wsparcie i poradę podpowiada, jak najlepiej kształtować relacje z dzieckiem, jak radzić sobie z odnalezieniem się w nowych rolach.

Podkreśla znaczenie bliskości matki z dzieckiem, wagę więzi kształtującej się w pierwszych latach jego życia. Nie waha się obalić modnego dziś mitu „godzin wysokiej jakości” głoszącego, że dla dziecka nie ma znaczenia ilość czasu spędzanego z matką, a jedynie jego jakość. Cytat z autorki: „Dziecko woli mieć częściej przy sobie matkę, nawet przemęczoną i zniechęconą, niż zażywać homeopatyczne dawki mamy uszczęśliwionej swoim pozarodzinnym spełnieniem” i podkreśla, że dzieckiem powinna zajmować się osoba, która je kocha.

W książce poruszonych jest mnóstwo tematów dotyczących wyzwań wiążących się z założeniem rodziny, tego jak wygląda codzienne życie i jego dylematy, co zmienia się między małżonkami i jak dbać o wzajemne porozumienie, jak rodzicielstwo wpływa na relację intymną między kobietą a mężczyzną, Ponadto autorka omawia problemy rodzin rozwiedzionych, wyzwania na poszczególnych etapach dorastania dzieci a także międzypokoleniowe relacje rodzinne.

Dla kogo: dla rodziców

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Tytuł: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Autor: Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson

Książka bardzo potrzebna na polskim rynku wydawniczym, wciąż tak ubogim w fachową literaturę na temat SI. W bardzo przystępny sposób autorki omawiają, czym dokładnie są zaburzenia integracji sensorycznej, prezentują ich objawy i przedstawiają zaburzenia towarzyszące (np. ze spektrum autyzmu czy ADHD). Pokazują, jak ze zrozumieniem i szacunkiem można pracować z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami SI, jak czynić ich i swój świat przyjaźniejszym, bardziej przewidywalnym, wspierającym. Uwzględniają trudności rodziców i nauczycieli tych dzieci i udzielają im szeregu praktycznych wskazówek.

Nakierowują na zrozumienie dziecka, obalając powszechny mit, że są to po prostu rozwydrzone i nieposłuszne dzieci. Wspierają opiekunów dzieci z SI w postawie przepełnionej szacunkiem i wyrozumiałością jednocześnie ucząc strategii skutecznego wychowywania dzieci i dając nadzieję, że przy odpowiednim podejściu wiele z tych problemów zostanie przepracowanych na przestrzeni czasu i zredukowanych bądź wygaszonych.

Dla kogo: dla rodziców i wychowawców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)

Karuzela macierzyństwa

Tytuł: Karuzela macierzyństwa

Autor: Harriet Lerner

Znakomita książka o macierzyństwie o podtytule „Jak dzieci zmieniają życie matki”. Psychoetarapeutka, feministka, a przede wszystkim matka dzieli się swoim doświadczeniem rodzinnym i zawodowym. Jest to książka bardzo osobista, poruszająca wiele intymnych przeżyć i refleksji autorki i może za sprawą tej szczerości tak wyrazista i przekonująca. Przejmująco ukazuje wahania i rozdarcie kobiet decydujących się na zostanie matkami, to, jak diametralnie zmienia się cały ich świat po narodzinach dziecka. Porusza problem zmian w relacji z partnerem, kryzysów i napięć, jakie temu nieodzownie towarzyszą, a także obciążenia, jakie większość kobiet odczuwa, starając się godzić pracę zawodową z rolą matki.

Autorka urealnia macierzyństwo, pokazując narosłe wokół niego mity i przesłodzone obrazki na temat matek. Nie waha się pisać o lękach i niepokojach, jakie towarzyszą kobietom, gdy na świecie pojawiają się ich dzieci, a także o obezwładniającej presji poczucia winy. Pomaga wrócić do równowagi psychicznej, nabrać dystansu do oczekiwać rodziny i społeczeństwa, cieszyć się swoją więzią z dzieckiem i budowaniem życia wokół nowych wyzwań. Pokazuje jak zmieniają się sytuacje i problemy, jakich doświadczają kobiety wraz z dorastaniem swoich dzieci. A w końcu jak poradzić sobie z syndromem pustego gniazda.

Dla kogo: dla każdej matki

Karuzela bliskich więzi

Tytuł: Karuzela bliskich więzi

Autor: Harriet Lerner

Harriet Lerner lubi cytować pisarkę Mary Karr, która żartobliwie mówiła, że „rodzina dysfunkcyjna to każda rodzina, licząca więcej niż jedną osobę”. Autorka zajmuje się relacjami rodzinnymi, zarówno pokazując dynamikę relacji w aktualnych rodzinach, jak i wpływ, jaki wywiera dom rodzinny na kształtowanie się psychiki człowieka i odtwarzanie różnych wzorców w jego dorosłym życiu. Szeroko odnosi się do sytuacji emocjonalnej kobiet, sampoświęcania się, uległości i bezrefleksyjnego wypełniania roli narzuconej przez kulturę.

Psycholożka swoje porady jak zwykle ilustruje bogato przykładami z życia konkretnych rodzin, pozwalając zrozumieć proces przebiegu zmian, do jakich w nich doszło dzięki podjęciu pracy nad relacjami. W książce znajdziemy porady jak mądrze stawiać granice, jak porozumiewać się z partnerem, jak dbać o relacje i zmieniać niekorzystne wzorce komunikacji. Także jak uczyć się wyrażać i przyjmować krytykę, pracować nad naprawą nadszarpniętych więzi rodzinnych lub partnerskich i nie zapominać w tym wszystkim o sobie.

Dla kogo: dla osób chcących polepszać swoje relacje

Gdzie się podziało moje dzieciństwo? O dorosłych dzieciach alkoholików

Tytuł: Gdzie się podziało moje dzieciństwo? O dorosłych dzieciach alkoholików

Autor: Praca zbiorowa

Kilka lat temu, kiedy ta książka ukazała się na naszym rynku i była łatwo dostępna w księgarniach, wielokrotnie zdarzało mi się usłyszeć w gabinecie terapeutycznym, że właśnie jej lektura przywiodła komuś na myśl skorzystanie z pomocy psychologicznej. Jednocześnie tym, którzy jej nie znali, a zgłaszali się z powodu bycia tzw. dorosłym dzieckiem alkoholika (DDA) lub żyli w bliskiej relacji z taką osobą, zawsze podpowiadałam jej lekturę. Ten cykl artykułów, jakie ukazywały się na łamach „Charakterów”, dotyczących problemu uzależnienia, funkcjonowania rodziny alkoholowej i tego, co spotyka dorastające w takich rodzinach dzieci, jak są kształtowane i co dzieje się z nimi potem, w dorosłości, pozwala zrozumieć, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, ale także poczuć i doświadczyć, że zmiana jest możliwa, że to, co się dzieje, jest czymś zrozumiałym i możliwym do skorygowania, że można sięgnąć po pomoc i skutecznie z niej skorzystać.

Dla kogo: dla DDA i ich bliskich, dla psychologów, terapeutów

Narkoman w rodzinie. Wskazania do terapii

Tytuł: Narkoman w rodzinie. Wskazania do terapii

Autor: Jolanta Rogala – Obłękowska

Mimo że od wydania tej książki minęło już ponad 10 lat, wciąż jest ona aktualna i pomocna w zrozumieniu uwarunkowań uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży. Profesor Rogala – Obłękowska łączy bogatą wiedzę akademicką z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Autorka prezentuje szeroko tematy z dwóch nurtów: zagadnienie leczenia narkomanów, zarówno w oparciu o ideę wspólnoty terapeutycznej, jak i program terapii metadonowej, omawia też skuteczność programów terapii uzależnień. Jednocześnie prezentuje obszar terapii rodzinnej narkomanów, odnosząc się szeroko do mechanizmów funkcjonowania rodzin narkomanów, zarówno macierzystych, jak i zakładanych przez nich w dorosłości.

Dla kogo: dla psychologów, terapeutów

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy

Tytuł: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy

Autor: Frances L.Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker

Książka licząca sobie już ponad pół wieku, systematycznie aktualizowana przez fachowców od rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci, wciąż nowatorska, przełamująca stereotypy myślenia, inspirująca. Niezbędnik na półce każdego rodzica. Cytat z książki „[…]podstawowe tezy zostały bez zmian. W dalszym ciągu twierdzimy, że zachowanie jest funkcją struktury. Człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej w znacznym stopniu dlatego, że jego ciało jest tak, a nie inaczej zbudowane. Zachowania ludzkie rozwijają się według pewnego wzorca i dają się z dużą dozą trafności przewidywać”.

Ta książka pozawala dzieci ZROZUMIEĆ. Dostarcza pełnowymiarowego oglądu nie tylko poszczególnych faz rozwoju dziecka, ale też wnikliwego wyjaśnienia, co dokładnie dzieje się z nim w poszczególnych, jakże ważnych dla rodziców, aspektach (spanie, odżywania, wydalanie, lęki, seksualność, inteligencja etc.) Opisuje etapy biologiczne, rozwojowe, co bardzo pomaga zmienić nastawienie obwiniające rodziców (jakże powszechne jest przekonanie, że złe zachowanie dziecka na danym etapie rozwoju jest tylko i wyłącznie wynikiem bezradności wychowawczej rodziców). Książka opiera się na tezie, że dziecięce zachowania mają sens a pogłębianie wiedzy na ich temat jest drogą do zrozumienia i znalezienia sposobów radzenia sobie z dzieckiem. Zachowania rozwijają się według przewidywalnych wzorców rozwojowych, psychika, podobnie jak ludzkie ciało, rozwija się w zaprogramowany i możliwy do poznania sposób.

Atutem tego podręcznika jest brak konkretnych porad. Absurdalne? Właśnie w tym leży nieprzemijająca siła tego przekazu. Nie zmienia się on w banalny zestaw technik i tricków poradzenia sobie z maluchem w trudnej sytuacji, a jest czymś więcej – polem do zrozumienia, inspiracją do poszukiwania własnych sposobów budowania z dzieckiem relacji.

Jeśli chcemy zrozumieć, co i dlaczego dzieje się z dzieckiem na poszczególnych etapach jego rozwoju, jak się z nim komunikować, jak odczytywać jego zachowania, jak radzić sobie w nierzadko niełatwych sytuacjach, naprawdę warto sięgnąć po tę książkę i wracać do jej treści systematycznie, wraz z poszczególnymi etapami rozwoju dziecka.

Dla kogo: dla rodziców, psychologów, pedagogów, terapeutów

Koncepcje psychologiczne człowieka

Tytuł: Koncepcje psychologiczne człowieka

Autor: Józef Kozielecki

Książka znana na pewno każdemu studentowi pierwszych lat kierunków psychologicznych, może stać się ciekawą lekturą dla osób szeroko zainteresowanych psychologią, jej historią, nurtami, rozwojem koncepcji. Profesor Kozielecki prezentuje i komentuje cztery koncepcje psychologiczne: behawiorystyczną, psychodynamiczną, poznawczą, humanistyczną.

Dla kogo: dla studentów i osób zainteresowanych nurtami psychologii

Gniew kobiety

Tytuł: Gniew kobiety

Autor: Harriet Lerner

Licząca sobie już blisko 30 lat książka znanej amerykańskiej psychoterapeutki i feministki. Autorka ilustruje swoje tezy konkretnymi przykładami z życia kobiet, z którymi pracowała terapeutycznie. Porusza niezwykle ważny temat przytłoczenia współczesnych kobiet nadmiernym poczuciem winy i zablokowaniem przed odczuwaniem i wyrażaniem swojego gniewu. Ukazuje szerokie pole relacji społecznych i rodzinnych, które wpływają na uwikłanie kobiet w zależność emocjonalną od innych. Podpowiada, jak przestać próbować zmieniać innych, a zacząć naprawianie relacji od zmiany swoich postaw, przekonań, nawyków i sposobu wyrażania własnych potrzeb. Oraz jak w ogóle te własne potrzeby dostrzec, pozwolić sobie na ich odczuwanie i zadbać o samą siebie.

Dla kogo: dla kobiet.


Bądź na bieżąco z recenzjami Ewy Wojciechowskiej! Zostań fanem na facebooku: