Psychoterapia

Psychoterapia dosłownie oznacza „leczenie duszy”, termin ten pochodzi z greki.

Cechą charakterystyczną wszelkich szkół i nurtów psychoterapii jest kontakt między ludźmi i relacja między nimi zawarta. Celem psychoterapii jest pomoc i ulga w trudnościach, jakich doświadcza korzystająca z niej osoba. Polega na udzielaniu wsparcia, odnajdywaniu zasobów człowieka, umożliwianiu mu osiągnięcia głębokiego wglądu, zaplanowania i dokonania pożądanych zmian.

Psychoterapia jest procesem pomocy, zaplanowanej, ustrukturalizowanej; stworzeniem bezpiecznej przestrzeni relacji między klientem a psychoterapeutą, w której klient może szukać zrozumienia swoich zachowań i doświadczeń własnego życia i  pracować nad przezwyciężaniem trudności. Rolą terapeuta jest mądre i empatyczne wspieranie tego  procesu, poszerzanie zrozumienia i interpretowanie tego, co działo i dzieje się z klientem. Terapeuta korzysta z wiedzy i doświadczenia, ukierunkowując wspólną pracę, pomagając dążyć do wyznaczonego przez klienta celu i towarzysząc mu w tej drodze.